top of page

Tankefeltterapi

Hvem har nytte av Tankefeltterapi?

Metoden kan brukes stort sett av alle som har utfordringer av noe slag, og som har lyst å gjøre noe med det. 

Metoden kan brukes innen idrett for å styrke den enkeltes prestasjonsnivå, samt for å kunne utnytte potensialet i

lagspill eller på individuelt nivå best mulig!

TFT er også i høyeste grad en selvhjelpsmetode/ mestringsverktøy. Opplæring i denne enkle metoden blir vanligvis gitt som en del av behandlingen. Callahan Techniques – Thought field Therapy brukes nå av mange forskjellige utøvere innen komplementær-medisin.

iStock-1140570973.jpg

Hvordan utføres behandlingen?

Den som ønsker behandling ligger på behandilngsbenken, gjerne med teppe over seg.

Vi går så gjennom de utfordringene som pasienten ønsker å jobbe med.

 

Ved lett banking på forskjellige steder i ansikt, samt hender og en spesiell spørreteknikk, prøver vi å få det følelsesmessige ubehaget til å bli redusert/forsvinne. Dette stort sett uten at terapeuten trenger å vite så mye. Det viktigste her er at pasienten tenker på det som er ubehagelig.

 

Hva er TFT?

Dette er en relativt ny metode for ulike typer psykisk ubehag og fysiske smerter. Dette er den første metoden

som blander kunnskap fra tradisjonell psykologi med gammel kinesisk kunnskap om energisystemet (som brukes bl.a. i akupunktur, akupressur og soneterapi) og ny kunnskap om Tankefeltets virkning.

TFT kan kalles akupressur for følelser. Metoden er utviklet siden 1979, av Dr. Roger Callahan, i USA.

Metoden går ut på å finne den grunnleggende årsak til det psykiske ubehaget, enten det dreier seg om fysiske smerter, tankesett, vonde opplevelser mm.. 

Ved hjelp av TFT kan man altså få redusert omfanget av problemet, ved at man rett og slett finner "av-knappen" for det følelsesmessige ubehaget.

 

Dette for at hjernen skal slutte å sende ut signaler om ubehag når vi tenker på noe, eller vi kommer opp i en ubehagelig situasjon. Alt av signaler (for eksempel vonde tanker, ubehag, smerter) sendes ut fra hjernen.

Typiske utfordringer der det kan være naturlig å benytte Tankefeltterapi?

  • Vanskelige følelser etter vonde opplevelser

  • Stress

  • Smerter og fysiske plager 

  • Dårlig selvbilde

  • Vanskeligheter med å prestere i forskjellige sammenhenger

  • Søvnproblemer 

  • Adferds- og konsentrasjonsproblemer

  • Sorg

  • Nedstemthet

  • Avhengigheter (røyk, piller, spill etc)

Dr Roger Callahan virket som klinisk psykolog i over 50 år og brukte store deler av livet sitt til å utvikle denne metoden.
 

bottom of page