top of page

For bedrifter

Helsesprederen bidrar til at din bedrift bir gladere, friskere og enda mer produktiv!

Helsesprederen kan tilby:
 

  • Enkle behandlingsmetoder (enkelt, raskt og smertefritt)

  • Hjelp til selvhjelp eks opplæring i smertelindring og stressmestringsteknikker

  • Hjelp til ny innsikt - finne årsaken til problemene

  • Å lære den enkelte i bedriften en behandlingsmetode som de ansatte selv kan bruke ved smerter og ubehag

  • Coaching – samtaleterapi for bedriftens ansatte, også på mellom-leder- og ledernivå

  • Økt bevisstgjøring på trivselsfaktorer - alle trenger å bli verdsatt, lavterskeltilbud kan fremme positiv problemløsning

  • Hjelpe til ved personalkonflikter i bedriften,

  • Hjelpe til at bedriften blir ”langtidsfrisk”

  • Kortere vei til bedre helse

  • Hjelpe de ansatte og ledere til å forstå hvorfor vi blir syke


Tilbudet er ikke ment som erstatning for eksempel bedriftshelstjeneste eller massasje, men som et tillegg.

Ta kontakt for nærmere informasjon og gratis presentasjon i din bedrift.

Be gjerne om referanse.

I dag øker stadig sykefraværet og 7 av 10 er sykemeldte pga smerter i rygg og nakke. Dette skjer ofte selv om mange bedrifter har iverksatt tiltak.


Årsakene til sykefravær er ofte mange og sammensatte. Innholdet i Helsesprederens tilbud, er basert på en helhetlig og unik tilnærming. Vi kombinerer behandling, motivasjons- og stressmestringsforedrag, alt med fokus på forebyggende helse.


I dialog med den enkelte bedrift, skreddersys innholdet etter behov og bedriftens målsetting. Med den allsidige kompetansen Helsesprederen innehar, også i samarbeid med andre, bidrar vi til å redusere sykefravær, samt å gjøre arbeidsmiljøet bedre.

Sykefravær koster svært mye for enhver bedrift, og det er gode muligheter å få ned sykefraværet med enkle metoder!

Helsesprederen tilbyr behandling i bedrift etter avtale. Lavterskeltilbud for både fysiske plager og psykiske utfordringer.

Våre kunder er innovative og tør å tenke nytt innen reduksjon av sykefravær, og etabelring av et godt arbeidsmiljø. Vi antar at den bedriften vi jobber med, allerede jobber konstruktivt med både reduksjon av sykefravær og forebygging blandt sine ansatte. Vårt tilbud er ment å være et godt suplement til dette.
 

bottom of page