REDUSERT SYKEFRAVÆR MED NY TILNÆRMING
Referansebedrift der sykefraværet gikk ned og arbeidsmiljøet ble bedre kan oppgis dersom ønskelig.

Helsesprederen ønsker å henvende seg til bedrifter som ønsker å redusere sitt sykefravær og holde det lavt over tid!
I dag øker stadig sykefraværet og 7 av 10 er sykemeldte pga smerter i rygg og nakke.
Dette skjer ofte selv om mange bedrifter har iverksatt tiltak.


Årsakene til sykefravær er ofte mange og sammensatte. Innholdet i Helsesprederens tilbud, er basert på en helhetlig og unik tilnærming. Vi kombinerer en kombinasjon av coaching, behandling, motivasjons- og stressmestringsforedrag, alt med fokus på forebyggende helse.


I dialog med den enkelte bedrift, skreddersys innholdet etter behov og bedriftens målsetting. Med den allsidige kompetansen Helsesprederen innehar, også i samarbeid med andre, vil vi gjerne være med å hjelpe bedriften med å redusere sykefravær, samt bidra til å gjøre arbeidsmiljøet ennå bedre.

Sykefravær koster svært mye for enhver bedrift, og det er gode muligheter å få ned sykefraværet med enkle metoder!

Helsesprederen tilbyr behandling i bedrift etter avtale. Lavterskeltilbud for både fysiske og psykiske plager.

Våre kunder er innovative og tør å tenke nytt innen reduksjon av sykefravær og etabelring av et godt arbeidsmiljø. Vi antar at den bedriften vi jobber med, allerede jobber konstruktivt med både reduksjon av sykefravær og forebygging blandt sine ansatte.
Vårt tilbud er ment å være et godt suplement til dette

Helsesprederen kan tilby:
 

 • Enkle behandlingsmetoder (enkelt, raskt og smertefritt)

 • Hjelp til selvhjelp eks opplæring i smertelindring, stressmestringsteknikker

 • Hjelp til ny innsikt - finne årsaken til problemene

 • Å lære den enkelte i bedriften en behandlingsmetode som de ansatte selv kan bruke ved bla smerter og ubehag

 • Coaching – samtaleterapi for bedriftens ansatte, også på mellom-leder- og ledernivå

 • Økt bevisstgjøring på trivselsfaktorer - alle trenger å bli verdsatt, lavterskeltilbud kan fremme positiv problemløsning

 • Hjelpe til ved personalkonflikter i bedriften,

 • Hjelpe til at bedriften blir ”langtidsfrisk”

 • Kortere vei til bedre helse

 • Hjelpe de ansatte og ledere til å forstå hvorfor vi blir syke


Tilbudet er ikke ment som erstatning for eksempel bedriftshelstjeneste eller massasje, men som et tillegg.

HELSESPREDEREN VIL BIDRA TIL AT DIN BEDRIFT BLIR EN GLADERE, FRISKERE OG ENNÅ MER PRODUKTIV BEDRIFT!


Ta kontakt for nærmere informasjon og gratis presentasjon i din bedrift.

 408 25 605 

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Google+ Social Icon

© 2023 by Grace Homecare. Proudly created with Wix.com