top of page

Lock-foot

Hvem har nytte av Lock-footbehandling?

Alle som sliter med smerter ett eller flere steder i kroppen. Det være seg rygg- og nakkeplager, kjeveproblemer, skjevt bekken, "ulik" beinlengde, vonde bein, smerter under bein med mer,

 

Lock-foot behandling egner seg til idrettsutøvere som ønsker ytterligere forbedring av resultater, eller som sliter med gjentagende belastningsskader. Lock-foot egner seg også som forebyggende behandling.

Hva er Lock-foot?

Lockfoot-syndrom = Funksjonell Anisomelia (beinlengdeforskjell) er en låsning i mellomfotsbeina,

som kan skape skjevhet og ubalanse i hele kroppen. Det er svært sjeldent å se en reell beinlengdeforskjell. Den vil det ikke være mulig å gjøre noe med.
 

Lock-foot syndromet ble oppdaget av tannlege Kjell Bjørner, som så  sammenhengen mellom låsninger i foten og skjevhet i kjeven. Han lagde deretter et system med flere

behandlingsmetoder han kalte Lock-footbehandling.

Ved en låsning (to av fotrotsbena er sammenlåst), vil stortå få redusert fraspark.Resultatet

er da at vi feilbelaster de andre tærne. Dette kan føre til skjevbelastning fra fot til hode.

 

I medisinsk terminologi blir uens beinlengde ofte betegnet som ILLI - (inner length limb inadequadecy.) Dette er som regel en feilinformasjon fra en av anklene, som gir feilsignal til hjernen, som igjen påvirker Quadratus lumborum - muskel i nedre

del av ryggen på motsatt side av låsningen.

Når dette feilsignalet er tilstede, vil Quadratus lumborum trekke seg sammen på den ene

siden, og hoften blir skjev. Når vi så løsner opp i foten, endres feilinformasjonen

og muskelen (Quadratus lumborum) slipper.

Da faller hoftene på plass, og "beinlengdeforskjellen" nulles normalt ut. Når hoftene faller på plass, rettes ofte rygg/nakke seg opp. Smertene minskes, eller blir borte. Etter denne behandlingen tilpasses den enkeltes viderebehandling ut fra hva som er utfordringen.

 

Ved noe egeninnsats vil korrigeringen holde seg over tid. Metoden er helt ufarlig og

enkel å gjennomføre!

iStock-1148199899e.jpg

Typiske plager der Lock- footbehandling benyttes:
  • Smerter i hodet

  • Kjever (kjeve- og bittproblemer)

  • Skuldre-  og nakkeproblemer

  • Ryggskjevhet/smerter

  • Mageproblemer

  • Hofteproblemer/smerter nedover i bein

  • Smerter i beina (ankler, under fotblad, hæler etc)

  • Idrettsskader/overbelastning

Hvordan utføres behandlingen?

Ved et hoftevater måles hoftekammen. Er denne skjev, legges det klosser under den "korte"

foten for å finne ut hvor stor skjevheten er. Deretter sjekkes hvilken side ev låsningen er på. Ved

å trykke markert på flere steder på ankler, vil normalt årsaken til skjevheten bli borte, og hoftene falle på plass.

En skjevhet kan påvirke hele kroppen og ved å behandle LF kan dette virke skadeforebyggende. Når vi får et bedre fraspark går vi/løper vi bedre. Etter behandling kan en også få bedre balanse og bedre styrke på begge sider av kroppen. Fysioterapi og annen muskelbehandling kan få større effekt når denne behandlingen er utført. 

bottom of page