DRT - Digital resonanstest

Hvem vil kunne ha nytte av DRT ?

Typiske plager der DRT systemet kan benyttes:
 • Belastninger i bindevev og  muskler

 • Mage- og tarmproblemer 

 • Mentalt og emosjonelt stress

 • Mistanke om virus/bakterier

 • Rygg- og nakkeproblemer

 • Betennelsestilstander i kroppen

 • Nedsatt immunforsvar

 • Udefinerbare plager som trøtthet, muskelsmerter, søvnproblemer etc.

Hva er DRT?

Detter er et helt nytt system i Norge, som foreløpig få har fått utdanning på. John Hetlelid, har med over 30 års erfaring som bla Heilpraktiker, vært medisinsk sakkyndig til utviklingen av DRT. Systemet er et test- og behandlingssystem, og har følgende testprotokoller for å få en oversikt over hvor utfordringene til pasienten ligger:

 1. Bioindeksen måler bla toksisk belastning i bindevev, organer og styrken på immunsystemet (her samles det kroppen ikke klarer å kvitte seg med)

 2. Lymfeindeksen viser belastninger i lymfesystemet, betennelser, virus, bakterier, tarm- og magesystemet. Sammen med bioindeksen kan dette gi et bilde om belastningen av systemet er akutt eller kronisk.

 3. Endokrinindeksen kan fortelle noe om pasientens stress på flere nivåer i kroppen. (mentalt og emosjonelt)

 4. Photonindeksen kan si noe om hvor stor totalbelastning kroppen har, samt ved viderebehandling følge sykdomsutviklingen i kroppen.

Etter måling kan man da finne ut hvilken behandling pasienten trenger for å balansere kroppen. her handler det om å balansere kroppen. I tillegg til de 4 indeksene, kan vi også måle f eks rygg, belastning i mage- tarmsystemet med mer.

Hvordan utføres behandlingen?

Pasienten står eller sitter. Her brukes AR - armreflekstesting. DRT apparatet henger rundt halsen når man tester. Fra datamaskinen sendes signal trådløst til testprotokollen, slik at man kan se endringer når man tester. Når man har testet alle indikatorene, samt andre tester fra listen, kan man få en formening om kroppens belastning på forskjellige områder. Da vurderes hva som gjøres videre. 

 408 25 605 

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Google+ Social Icon

© 2023 by Grace Homecare. Proudly created with Wix.com