Med den bakgrunn og erfaring jeg har, mener jeg at jeg kan bidra til å spre helse, ved bla både behandle og gi gode selvhjelpsmetoder. Hjelp til selvhjelp.

Jeg er født i 1962, er gift og har to barn. 

Min yrkesbakgrunn er hovedsakelig som offiser fra Forsvaret i over 20 år. Der har jeg hatt en svært varierende tjeneste innen administrasjon, personalutvikling og ledelse. Dette føler jeg er områder jeg nå drar stor nytte av innen forebyggende helse. 

I tillegg har jeg også tatt høyskolefag innen økonomi og kvalitetsledelse/endringsledelse.  Siden 2004 har jeg tatt utdanning innen fysisk og psykisk helse og var ferdig med Grunnfag medisin I og II juni 2016.

I samme tidsrom har jeg jobbet som terapeut, samt jobbet i bedrift med behandling og forebyggende helse. 

Mine mål er:

 

 • Jobbe i bedrift med den kompetansen jeg har for å kunne få ned sykefravær, samt kunne hjelpe bedriften med å bli en friskere og gladere bedrift

 • Jobbe med idrett på toppnivå.

 • Forskning på Lock-footsyndrom slik at flere kan få nytte av denne enkle behandlingsmetode

Min utdanning innen komplementærmedisin:

 • Grunnfag Medisin I og II (2015 - 2016)

 • Tankefeltterapi hos bla Roger Callahan som utviklet TFT-metoden.

 • Lock-foot behandlingen -  Kjell Bjørner, som utviklet denne metoden for flere år siden. Jeg var så heldig å få være praktikant hos ham en dag i uken i ca 4 måneder. 

 • Kraniosakralterapi (totalt ca 115 timer). Sirius Naturterapeutiske skole

 • DRT - Digital resonans test - Hos Spesmedico - John Hetlelid

 • PEK - Physio Energetisk Kiropraktikk - Hos Spesmedico - John Hetlelid


Helsesprederens tilbud er basert på en helhetlig og  tilnærming med en kombinasjon av Coaching, behandling, motivasjons – og stressmestringsforedrag, alt med fokus på forebyggende helse og bedret motivasjon. 


Tiden vi er inne i er temmelig tøff økonomisk, og mange har problemer med å få hverdagen til å gå rundt pga stressrelaterte plager. Dette kan ofte gi negativt utslag i både den fysiske og psykiske helsen. I de fleste bedrifter øker sykefraværet tross mange iverksatte tiltak. 

I Forsvaret og som terapeut, har jeg møtt mange som sliter med stort press og ansvar. Dette utvikler seg ofte til kroniske smerter, belastningsskader, utbrenthet, stress og nedstemthet i stadig lavere alder og dermed blir ofte resultatet et økende sykefravær. Med den bakgrunn og erfaring jeg har, mener jeg at jeg kan bidra til å spre helse, ved å bruke metoder jeg har erfaring med og gi gode selvhjelpsmetoder. Hjelp til selvhjelp.

Da jeg fikk mulighet til å jobbe med forebyggende helse på heltid, startet jeg opp for meg selv. Med de metodene jeg bruker håper jeg å kunne hjelpe mennesker til en bedre helse!


Mvh Anne C W Kristiansen

Helsesprederens visjon:
Spre helse og lære pasientene enkle metoder for å lettere kunne takle en utfordrende og ofte stressende hverdag.
Se hele mennesket og behandle årsak og ikke symptom!

 408 25 605 

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Google+ Social Icon

© 2023 by Grace Homecare. Proudly created with Wix.com