top of page
wix.jpg

Anne Cathrine W Kristiansen

Anne Cathrine W Kristiansen har yrkesbakgrunn som offiser fra Forsvaret. Gjennom 20 år har hun hatt ulike roller innen administrasjon, personalutvikling og ledelse.
 

Hun har bestått fag innen økonomi og kvalitetsledelse/endringsledelse og tatt utdanning innen fysisk og psykisk helse (grunnfag medisin I og II).
I samme tidsrom har hun jobbet som terapeut, samt jobbet i bedrift med behandling og forebyggende helse. 

     Beståtte kurs og utdanninger:

  • Grunnfag medisin I og II (2015 - 2016)

  • Tankefeltterapi hos Roger Callahan, som utviklet TFT-metoden.

  • Lock-foot behandlingen -  Kjell Bjørner, bestått kurs og praktikantopplegg. 

  • Kraniosakralterapi, Sirius Naturterapeutiske skole

  • DRT - Digital resonans test, Spesmedico, John Hetlelid

  • PEK - Physio Energetisk Kiropraktikk. Spesmedico, John Hetlelid

herme.png

«I Forsvaret og som terapeut, har jeg møtt mange som sliter med stort press og ansvar. Dette utvikler seg ofte til kroniske smerter, belastningsskader, utbrenthet, stress og nedstemthet. 

 

Min visjon er å spre god helse ved å lære pasientene enkle metoder for å lettere kunne takle en utfordrende og ofte stressende hverdag. Jeg ser hele mennesket, og behandle årsak, ikke symptom!» 

Anne C W Kristiansen

bottom of page